Program

Program for høsten 2019


  Alle foredrag starter kl 10.30 i Rådhusteateret i Ski.

12. september
    Journalist/politisk reporter: Eva Bratholm
    sammen med ektefellen, journalist/forfatter: Joar Hoel Larsen
    1968 - året da kjærligheten blomstret og verden stod i brann.

   

26. september
    Forsker i NUPI og forfatter: Vegard Bye
    Cuba etter Castro og Venezuela etter Chavez, i Trumps verden


   

10. oktober
    Ski pensjonistakademi i samarbeid med Frivillighetssentralen

    i Ski.
    Konsert med Follo Seniororkester, og markering av at dagen er

    Verdensdagen for psykisk helse – årets tema: Gi tid

24. oktober
     Sosiolog og forfatter: Andreas Tjernshaugen
     Hvaleventyret. Hvordan vi nesten utryddet det største dyret som

     har levd.

 7. november
      Forfatter: Alfred Fidjestøl
     Om Askerkretsen (1897-1924), miljøet rundt Hulda og Arne Garborg,         som  startet Det Norske Teatret og forandret Norge.

21. november
       Forfatter: Tom Brenna
       Juleheftenes historie. Historien om de gamle juleheftene, med vekt          på forfattere og kunstnere fra Follo som har skrevet i dem, 

      og illustrert dem.